***راهنمای بسیار مهم در مورد ثبت نام و پرداخت هزینه های سمینار***

 

1) راهنمای گام به گام مراحل پرداخت به روش آنلاین (دانشجویان و اساتید):

گام اول: مراجعه به لینک پرداخت آزاد و وارد کردن هزینه ثبت نام در سمینار ( یک میلیون ریال دانشجو،  دو میلیون هزار ریال هیات علمی)

گام دوم: گرفتن عکس (screenshot) از صفحه پرداخت موفقیت آمیز و ذخیره آن

گام سوم: مراجعه به میزکار سمینار و انتخاب منوی فرم شرکت در کنفرانس از قسمت ثبت نام(منوی بالای صفحه وبسایت)

گام چهارم: تکمیل فرم ثبت نام و بارگزاری تصویر گام دوم در محل مربوطه

گام پنجم: انتظار تایید دبیرخانه

 

2) راهنمای گام به گام مراحل پرداخت به روش آفلاین (دانشجویان و اساتید):

گام اول: مراجعه به یکی از شعب بانک ملی و پرداخت حق ثبت نام در سمینار از طریق تکمیل فیش واریزی

گام دوم: مراجعه به میزکار سمینار و انتخاب منوی فرم شرکت در کنفرانس از قسمت ثبت نام(منوی بالای صفحه وبسایت)

گام سوم: تکمیل فرم ثبت نام و بارگزاری تصویر گام اول+ تصویر کارت دانشجویی(مخصوص دانشجویان) در محل مربوطه (در یک صفحه کنار هم)