شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران توسط انجمن

الکتروشیمی ایران در 3 و 4 اسفند ماه 1400 در دانشگاه تربیت مدرس بصورت مجازی  برگزار می گردد. از اینرو از کلیه اساتید دانشگاه ها، محققین و

پژوهشگران، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته های شیمی،

مهندسی شیمی، مواد، صنعتگران و سایر علاقه مندان به زمینه های

مختلف الکتروشیمی، برای شرکت در این سمینار علمی دعوت به عمل

می آید تا ارسال مقالات و ثبت نام خود را در زمینه های مختلف محور

های سمینار ازطریق مراجعه به سایت سمینار انجام دهند.