کمیته برگزاری

دکتر حسین غریبی

دکتر حسین غریبی

دبیر
h.gharibigmail.com
استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد محمدی

دکتر محمد محمدی

دبیر کمیته علمی
mohamad.mtamodares.ac.ir
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نیما دلیر

دکتر نیما دلیر

دبیر اجرایی
dalir.n66gmail.com
دبیر گروه انرژی تجدید پذیر های تجدید پذیر دانشگاه تربیت مدرس