کتابچه شانزدهمین سیمنار سالانه الکتروشیمی ایران

فایل کتابچه شانزدهمین سیمنار سالانه الکتروشیمی ایران

18 اسفند 1400

نحوه ارایه پوستر در شانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران

قابل توجه شرکت کنندگان در پانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران با توجه به تقسیم بندی پوسترها در بخش‌های مختلف و اختصاص روم‌های گوناگون، هریک از افراد با مراجعه به اطلاعیه‌های موجود در بخش اخبار کسب اطلاع کنند.

30 بهمن 1400

اطلاعیه در خصوص نحوه ارایه مقالات پوستر روز چهارشنبه 4 اسفندماه ساعت 9:30 تا 10:30

قابل توجه شرکت کنندگان محترم برای ارایه پوستر راهنمایی زیر را بدقت مطالعه فرمایند.

30 بهمن 1400

تمدید مهلت ارسال مقالات به شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران

مهلت ارسال مقالات به شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران تا 20 بهمن سال 1400 تمدید شد.

13 بهمن 1400