تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا 25 بهمن ماه
20 بهمن 1400

مهلت ارسال  چکیده مقالات به شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران  با توجه به درخواستها تا 25 بهمن سال 1400 تمدید شد.