تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا 25 بهمن ماه
1400-11-20

مهلت ارسال  چکیده مقالات به شانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران  با توجه به درخواستها تا 25 بهمن سال 1400 تمدید شد.