اطلاعیه در خصوص نحوه ارایه مقالات پوستر بعد ازظهر روز سه شنبه 3 اسفندماه ساعت 15 الی 16
1400-11-30

قابل توجه شرکت کنندگان محترم برای ارایه پوستر راهنمایی زیر را بدقت مطالعه فرمایند.

 

بخش ارایه مقالات پوستر با توجه به طبقه بندی مقالات در روم­های جداگانه زیر ارائه میگردد.

پیل سوختی، باتری و ابرخازن روز سه شنبه مورخه 3 اسفندماه ساعت 15 تا 16

اسم روم: Fuel cell&Battery&Supercapacitor

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-vu2-lx0-ys0

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1012-CNF
1103-CNF
1079-CNF
1013-CNF
1009-CNF
1025-CNF
1008-CNF
1018-CNF
1108-CNF
1091-CNF
1022-CNF
1089-CNF

سنسور روز سه شنبه مورخه 3 اسفندماه ساعت 15 تا 16

اسم روم: Electrochemical sensors

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-7kz-ozq-xzm

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1048-CNF
1058-CNF
1104-CNF
1116-CNF
1098-CNF (R2)
1020-CNF
1067-CNF (R1)
1060-CNF
1047-CNF
1092-CNF
1065-CNF

خوردگی و شکافت اب روز سه شنبه مورخه 3 اسفندماه ساعت 15 تا 16

اسم روم: Corrosion&Water splitting 

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-bil-iol-tub

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1070-CNF
1055-CNF
1021-CNF
1036-CNF (R1)
1096-CNF
1102-CNF
1101-CNF
1031-CNF (R1)

1117-CNF