اطلاعیه در خصوص نحوه ارایه مقالات پوستر بعد ازظهر روز سه شنبه 3 اسفندماه ساعت 15 الی 16
30 بهمن 1400

قابل توجه شرکت کنندگان محترم برای ارایه پوستر راهنمایی زیر را بدقت مطالعه فرمایند.

 

بخش ارایه مقالات پوستر با توجه به طبقه بندی مقالات در روم­های جداگانه زیر ارائه میگردد.

پیل سوختی، باتری و ابرخازن روز سه شنبه مورخه 3 اسفندماه ساعت 15 تا 16

اسم روم: Fuel cell&Battery&Supercapacitor

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-vu2-lx0-ys0

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1012-CNF
1103-CNF
1079-CNF
1013-CNF
1009-CNF
1025-CNF
1008-CNF
1018-CNF
1108-CNF
1091-CNF
1022-CNF
1089-CNF

سنسور روز سه شنبه مورخه 3 اسفندماه ساعت 15 تا 16

اسم روم: Electrochemical sensors

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-7kz-ozq-xzm

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1048-CNF
1058-CNF
1104-CNF
1116-CNF
1098-CNF (R2)
1020-CNF
1067-CNF (R1)
1060-CNF
1047-CNF
1092-CNF
1065-CNF

خوردگی و شکافت اب روز سه شنبه مورخه 3 اسفندماه ساعت 15 تا 16

اسم روم: Corrosion&Water splitting 

لینک روم:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-bil-iol-tub

کد مقالات ارایه دهنده در این بخش:

1070-CNF
1055-CNF
1021-CNF
1036-CNF (R1)
1096-CNF
1102-CNF
1101-CNF
1031-CNF (R1)

1117-CNF