لینک ورود به شانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران
01 اسفند 1400

قابل توجهی شرکت کنندگان در شانزدهمین کنفرانس الکتروشیمی ایران که مقالات آنها پذیرفته شده و فرایند ثبت نام را تکمیل کرده­اند می توانند با استفاده از روش زیر وارد پنل سمینار شوند.

روی لینک زیر کلیک کنید:

https://vclass3.modares.ac.ir/b/nim-6pz-qxx-zbf