نحوه ارایه پوستر در شانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران
30 بهمن 1400

قابل توجه شرکت کنندگان در شانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران با توجه به تقسیم بندی پوسترها در بخش­های مختلف و اختصاص روم­های گوناگون، هریک از افراد با مراجعه به اطلاعیه­ های موجود در بخش اخبار موجود در لینک­های زیر:

http://iranecs.sinaweb.net/news_2171.html

http://iranecs.sinaweb.net/news_2172.html

http://iranecs.sinaweb.net/news_2173.html

با توجه به کد مقاله خود در زمان تعیین شده در هریک از روم­های تعیین شده در زمان مقرر جهت ارایه پوستر خود حضور پیدا کند. بدهی است عدم حضور در زمان ارایه به منزله غیبت در سمینار خواهد بود. همچنین افراد فایل پوستر خود را آماده کرده و در زمان ارائه در روم بارگذاری کرده و نسبت به توضحیات پوستر خود اقدام کرده و به پرسش و پاسخ خواهند پرداخت.